Onderwijs

COG: leren voor het leven!

Missie; onze bedoeling

Wij willen leerlingen en studenten opleiden tot (jong)volwassenen die met een uitstekend kennisniveau, vaardigheden én nieuwsgierigheid, inspiratie, een open en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld staan.

Visie; ons onderwijs….

Maakt nieuwsgierig en biedt perspectief. We prikkelen de nieuwsgierigheid van onze leerlingen en studenten en bieden hen perspectief. Dat doen we door met ons onderwijs aan te sluiten bij hun belevingswereld en tegelijkertijd door hen in aanraking te brengen met werelden die anders voor hen verborgen blijven. We helpen hen hun horizon te verbreden, laten zien wat er (nog méér) mogelijk is en openen deuren voor hen. We dagen hen uit de wereld met openheid en nieuwsgierigheid tegemoet te treden.  

Is ambitieus en resultaatgericht

Wij dagen onze leerlingen en studenten, in elke opleiding en op elk niveau, uit om boven verwachting te presteren. We koesteren hoge verwachtingen en spreken die ook uit, geven veel en vaak feedback, stellen duidelijke leerdoelen en geven inzicht in de leeropbrengsten. Daarbij bieden we, zoveel als we kunnen, het maatwerk dat onze leerlingen en studenten nodig hebben om tot maximale prestaties te komen. We hebben oog voor de bijzondere kwaliteiten van ieder individu en bieden iedereen uitdagingen die daarbij passen.

Uitzonderlijke prestaties – op welk niveau dan ook – worden gekend en gewaardeerd.    

Welkom

Welkom op de website van de stichting Christelijke Onderwijs Groep, Vallei & Gelderland-Midden (COG)

Vanuit een algemeen christelijke levensbeschouwing voert COG het bestuur over het Arentheem College, CSV, ROC A12 en Contractonderwijs, bekend als UPGRADE. Hiermee heeft COG zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden.

De stichting wil een bijdrage leveren aan de regio’s waarin zij werkt. Daarom bieden we onze leerlingen en studenten kwalitatief goed onderwijs. Ook begeleiden we hen in hun ontwikkeling tot gewaardeerd lid van de samenleving. Daartoe schept COG de voorwaarden en omstandigheden om haar scholen optimaal te laten functioneren. Met als doel, onderwijs met een plus.

Scholen

Het Arentheem College bereidt jongeren op drie scholen in en om Arnhem voor op vervolgonderwijs, beroepsuitoefening en (wereld)burgerschap. Het Arentheem college verzorgt goed, eigentijds voortgezet onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis. Met een rijk aanbod stimuleert en activeert het Arentheem College leerlingen met verschillende behoeften en talenten optimaal. De scholen van het Arentheem College vormen een gemeenschap waarin leerlingen betekenisvol leren en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een veilige en betrokken omgeving.

Meer informatie over het Arentheem College vindt u hier

De CSV is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs met een christelijke identiteit, waar leerlingen worden opgeleid en gevormd tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving. De CSV bereidt leerlingen voor op hun toekomst door levensecht te leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert de CSV de kansen voor leerlingen op een baan. Met een opleiding aan de CSV is je toekomst verzekerd!

Meer informatie over de CSV vindt u hier

ROC A12 is een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)waarbij niet alleen de vakinhoudelijke kant van de studie centraal staat, maar waar ook aandacht is voor de persoonlijke groei van de student. Vanuit haar algemeen Christelijke achtergrond en waarde(n)gericht onderwijs biedt ROC A12 een duidelijk toekomstperspectief aan de studenten. Met doelgerichte, ambitieuze en kwalitatief hoogwaardige vakopleidingen wil ROC A12 een betrouwbare en loyale partner zijn voor bedrijven en organisaties in de Vallei en Midden-Gelderland

Meer informatie over ROC A12 vindt u hier

UPGRADE, Door het geven van gerichte bedrijfsopleidingen stelt UPGRADE zich tot doel organisaties – profit, non-profit en overheid – te ondersteunen door de medewerkers nader te scholen en ontwikkelen. Daarbij levert UPGRADE bedrijfsopleidingen, maatwerk en EVC-trajecten op Mbo-niveau.

Meer informatie over UPGRADE vindt u hier

 


Organisatie

Ons onderwijs en de organisatie daarvan heeft grote impact op de jongeren en volwassenen die bij ons leren. Om die reden stellen we hoge eisen aan onze medewerkers, de bedrijfsvoering en de voorzieningen voor ons onderwijs.

Onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling gaan hand in hand

We werken doelgericht aan de ontwikkeling van de organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. Er is verbinding tussen de ontwikkeling van het onderwijs (bijv. 21st century skills, maatwerk en aandacht voor vorming) en de ontwikkeling van de medewerkers.

COG is een aantrekkelijk werkgever

We willen voor medewerkers een aantrekkelijk werkgever zijn. Dat geldt voor ervaren krachten in het onderwijs en voor de nieuwe generatie die haar eerste intrede in het onderwijs maakt. Medewerkers bij COG werken in een omgeving waarin hun talent tot zijn recht komt en ervaren eigenaarschap in het werk. Ze oefenen hun vak met passie en aanleg uit en zijn er op gericht om steeds beter te worden in hun vak.

Lerende organisatie

COG is een lerende organisatie, waarin we kennis met elkaar delen en op verschillende manieren leren. Medewerkers versterken elkaar in een open, veilige en ambitieuze cultuur.

Sterke structuur en excellente bedrijfsvoering

We zijn primair gericht op ons onderwijs en de versterking daarvan. We laten ons inspireren door principes voor procesoptimalisatie. In onze bedrijfsvoering profiteren we optimaal van de schaalvoordelen die de samenwerking binnen COG biedt. De voorzieningen voor ons onderwijs, facilitair, huisvesting en ICT bieden optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit Liesbeth Schöningh (voorzitter) en Toine Schinkel (lid). Samen voeren zij het bestuur over COG en haar verschillende scholen. Over hun ervaringen en de lessen die zij leerden, schreven zij onlangs een goed gelezen management boek:  

Andersom organiseren, doen wat nodig is.


Liesbeth Schöning, Toine Schinkel
Vacatures
Downloads
Contact

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Reehorsterweg 80
Postbus 78
6710 BB Ede

T 0318 664 100

info@cog.nl
www.cog.nl