Onderwijs

COG: leren voor het leven!

Missie; onze bedoeling

Wij willen leerlingen en studenten opleiden tot (jong)volwassenen die met een uitstekend kennisniveau, vaardigheden én nieuwsgierigheid, inspiratie, een open en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld staan.

Visie; ons onderwijs….

Maakt nieuwsgierig en biedt perspectief. We prikkelen de nieuwsgierigheid van onze leerlingen en studenten en bieden hen perspectief. Dat doen we door met ons onderwijs aan te sluiten bij hun belevingswereld en tegelijkertijd door hen in aanraking te brengen met werelden die anders voor hen verborgen blijven. We helpen hen hun horizon te verbreden, laten zien wat er (nog méér) mogelijk is en openen deuren voor hen. We dagen hen uit de wereld met openheid en nieuwsgierigheid tegemoet te treden.  

Is ambitieus en resultaatgericht

Wij dagen onze leerlingen en studenten, in elke opleiding en op elk niveau, uit om boven verwachting te presteren. We koesteren hoge verwachtingen en spreken die ook uit, geven veel en vaak feedback, stellen duidelijke leerdoelen en geven inzicht in de leeropbrengsten. Daarbij bieden we, zoveel als we kunnen, het maatwerk dat onze leerlingen en studenten nodig hebben om tot maximale prestaties te komen. We hebben oog voor de bijzondere kwaliteiten van ieder individu en bieden iedereen uitdagingen die daarbij passen.

Uitzonderlijke prestaties – op welk niveau dan ook – worden gekend en gewaardeerd.    

Welkom

Vanuit een algemeen christelijke levensbeschouwing voert de Christelijke Onderwijs Groep, Vallei & Gelderland-Midden (COG) het bestuur over het Arentheem College, CSV, ROC A12 en Contractonderwijs, bekend als UPGRADE. Hiermee heeft COG zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden.

De stichting wil een bijdrage leveren aan de regio’s waarin zij werkt. Daarom bieden we onze leerlingen en studenten kwalitatief goed onderwijs. Ook begeleiden we hen in hun ontwikkeling tot gewaardeerd lid van de samenleving. Daartoe schept COG de voorwaarden en omstandigheden om haar scholen optimaal te laten functioneren. Met als doel, onderwijs met een plus.

Aangesloten scholen

            
De CSV is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs. Levensecht leren is de basisgedachte van de CSV, zowel op school als tijdens stages. Dichtbij de praktijk van de werkvloer, wordt voor leerlingen de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein.


 
Het Arentheem College biedt op drie locaties voortgezet onderwijs aan, van de praktijkschool tot gymnasium. Leerlingen hebben hier uitstekende mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. Ook op sportief en cultureel gebied worden leerlingen uitgedaagd om met creativiteit en ondernemingszin het beste uit zichzelf te halen.

 

   
UPGRADE is de praktijkopleider voor bedrijven en particulieren. Voor bijna elke scholingsvraag biedt 

UPGRADE een passende oplossing: van (bedrijfs)opleidingen en maatwerktrajecten tot beroepskeuze- onderzoek en sollicitatietrainingen. 


      
ROC A12 is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor 'doeners', met professionele voorzieningen voor meer dan honderd mbo-opleidingen, in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Naast theorielessen doen studenten veel praktijkervaring op tijdens stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen van professionals. ROC A12 biedt de voordelen van een groot college, én een prettige en vertrouwde sfeer door de kleinschalige opzet van de diverse afdelingen.    
Knooppunt Techniek wil de instroom in technische opleidingen vergroten. De netwerkorganisatie verbindt, ontwikkelt en ondersteunt het onderwijs in diverse techniekprojecten, op het gebied van kiezen, leren en werken. Met haar doelstellingen sluit ze aan bij de landelijke doelstelling van het Techniekpact.


Organisatie

Ons onderwijs en de organisatie daarvan heeft grote impact op de jongeren en volwassenen die bij ons leren. Om die reden stellen we hoge eisen aan onze medewerkers, de bedrijfsvoering en de voorzieningen voor ons onderwijs.

Onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling gaan hand in hand

We werken doelgericht aan de ontwikkeling van de organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. Er is verbinding tussen de ontwikkeling van het onderwijs (bijv. 21st century skills, maatwerk en aandacht voor vorming) en de ontwikkeling van de medewerkers.

COG is een aantrekkelijk werkgever

We willen voor medewerkers een aantrekkelijk werkgever zijn. Dat geldt voor ervaren krachten in het onderwijs en voor de nieuwe generatie die haar eerste intrede in het onderwijs maakt. Medewerkers bij COG werken in een omgeving waarin hun talent tot zijn recht komt en ervaren eigenaarschap in het werk. Ze oefenen hun vak met passie en aanleg uit en zijn er op gericht om steeds beter te worden in hun vak.

Lerende organisatie

COG is een lerende organisatie, waarin we kennis met elkaar delen en op verschillende manieren leren. Medewerkers versterken elkaar in een open, veilige en ambitieuze cultuur.

Sterke structuur en excellente bedrijfsvoering

We zijn primair gericht op ons onderwijs en de versterking daarvan. We laten ons inspireren door principes voor procesoptimalisatie. In onze bedrijfsvoering profiteren we optimaal van de schaalvoordelen die de samenwerking binnen COG biedt. De voorzieningen voor ons onderwijs, facilitair, huisvesting en ICT bieden optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit Liesbeth Schöningh (voorzitter) en Toine Schinkel (lid). Samen voeren zij het bestuur over COG en haar verschillende scholen. Over hun ervaringen en de lessen die zij leerden, schreven zij onlangs een goed gelezen management boek:  

Andersom organiseren, doen wat nodig is.


Liesbeth Schöning, Toine Schinkel
Vacatures

Ervaren Concerncontroller
Wij zoeken een onafhankelijke, kritische concerncontroller die het een uitdaging vindt bij te dragen aan de verdere systematische ontwikkeling van COG. Lees meer >

 

Downloads

Op deze pagina staan links naar diverse beleidsdocumenten, statuten en reglementen. 
Het meest recent is het Bestuursverslag 2016, over de doorvertaling van strategische doelstellingen naar activiteiten van de scholen.

Vanwege 'good governance' worden alle relevante documenten gereviseerd volgens de Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen. De revisie is gebaseerd op statuten die in behandeling zijn bij de notaris. Na het passeren van de statuten worden de bijgewerkte governance documenten definitief.

 

 

 

Animatiefilm

 

 

 

Bestuursverslag 2016 
Klokkenluidersregeling
Bestuursreglement COG
Samenstelling Raad van Toezicht en College van Bestuur COG
Informatieprotocol Raad van Toezicht COG
Reglement Raad van Toezicht
Statuten Stichting COG
Integriteitscode COG
Toezichtkader Raad COG

Contact

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Reehorsterweg 80
Postbus 78
6710 BB Ede

T 0318 664 100

info@cog.nl
www.cog.nl