Werken bij COG

COG staat voor samen leren en ontwikkelen in een professionele omgeving. Onze scholen kennen een grote diversiteit in de achtergronden van leerlingen en studenten. Onze medewerkers moeten daarom steeds meer rekening houden met verschillen in leerstijl, tempo, cognitie en gedrag.

We vinden inspiratie en nieuwe inzichten in onderwijsvernieuwing. We zetten in op teamontwikkeling en creëren mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Met elkaar zijn we alert op de kwaliteit en effectiviteit van het eigen handelen en dat van onze organisatie. We komen graag in contact met mensen met ook zo'n onderzoekende en lerende houding.

Bekijk alle vacatures binnen onze stichting