Een leven lang leren

Bekijk hier onze scholen
Leven lang leren

Samen maken we ons onderwijs

Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt.
We delen kennis. We leren met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel leren.

Samen maken we ons onderwijs. Dat bieden we op verschillende niveaus: van vmbo tot gymnasium+, mbo, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Kortom; onderwijs voor een leven lang leren.

COG staat voor Christelijke Onderwijs Groep en is de overkoepelende stichting van de aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing en visie zijn onze inspiratie.