Organisatie

COG is ingericht volgens het two-tier model. Dat betekent dat het college van bestuur haar taken uitvoert onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van COG. De directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten op de scholen en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur. 

De Gemeenschappelijke dienst COG ondersteunt het college van bestuur en de scholen bij het realiseren van de strategische doelstellingen. Het gaat over stafdiensten zoals financiële administratie, ICT-beheer, beleid, onderwijskwaliteit en huisvesting. 

College van Bestuur

Het college van bestuur wordt gevormd door Jan Jacob van Dijk (voorzitter) en Pauline Satter (lid).