Ons onderwijs

Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt.
We delen kennis. We leren met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel leren. 
Samen maken we ons onderwijs. Dat bieden we op verschillende niveaus: van vmbo tot gymnasium+, mbo, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Kortom; onderwijs voor een leven lang leren. 

Met ons onderwijs sluiten we aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en studenten. En we laten ze zien wat er nog méér mogelijk is. Zo prikkelen we hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit, geven feedback en bieden zoveel mogelijk maatwerk. Tevreden zijn we als onze leerlingen en studenten kritisch denkvermogen en verantwoordelijkheidsbesef hebben ontwikkeld. Dat ze weten wie zij zijn, wat ze belangrijk vinden en wat zij willen bijdragen aan de wereld om ons heen.